Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018

Νότια Κορέα: Ανοικτή επιστολή του Γ.Γ. της Διεθνούς Αμνηστίας για τις εναλλακτικές στη στρατιωτική θητεία για τους αντιρρησίες συνείδησης

Σε αυτήν την ανοικτή επιστολή, η Διεθνής Αμνηστία καλωσορίζει τις πρόσφατες αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα) που επιβεβαιώνουν το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης. Η οργάνωση αναγνωρίζει αυτό το σημαντικό ορόσημο και τις άοκνες προσπάθειες ακτιβιστών και αντιρρησιών συνείδησης που άνοιξαν το δρόμο για αυτήν την αλλαγή. Καθώς η Κυβέρνηση ετοιμάζεται να θεσπίσει μια εναλλακτική στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για τους αντιρρησίες συνείδησης, η Διεθνής Αμνηστία δράττεται της ευκαιρίας για να ζητήσει το σύστημα μιας τέτοιας εναλλακτικής υπηρεσίας να είναι εναρμονισμένο με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Νότιας Κορέας ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ανοικτή επιστολή: εναλλακτικές στην στρατιωτική θητεία για τους αντιρρησίες συνείδησης

Προς τον κ. Moon Jae-in
Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κορέας

Κοινοποίηση:
Jeong Kyeongdoo, Υπουργός Εθνικής Άμυνας
Park Sang-ki, Υπουργός Δικαιοσύνης,                                                                            
Choi Young-ae, Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κορέας

Εξοχότατε

Εκ μέρους της Διεθνούς Αμνηστίας, καλωσορίζω τις πρόσφατες αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα), που επιβεβαιώνουν το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης. Θα ήθελα να αναγνωρίσω αυτό το σημαντικό ορόσημο και τις άοκνες προσπάθειες ακτιβιστών και αντιρρησιών συνείδησης που άνοιξαν το δρόμο για αυτήν την αλλαγή.

Καθώς η κυβέρνησή σας ετοιμάζεται να θεσπίσει μια εναλλακτική στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για τους αντιρρησίες συνείδησης, θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτήν την ευκαιρία για να σας καλέσω να διασφαλίσετε ότι το σύστημα μιας τέτοιας [εναλλακτικής] υπηρεσίας θα είναι εναρμονισμένο με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Νότιας Κορέας ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα κα με τις συστάσεις που έχει κάνει η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και άλλοι.

Όπως επιβεβαιώθηκε ουσιαστικά από τα ανώτατα δικαστήρια, το δικαίωμα άρνησης εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας για λόγους συνείδησης ή βαθιάς προσωπικής πεποίθησης, χωρίς να υποστεί κανείς καμία νομική ή άλλη κύρωση, πηγάζει από το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας ή πεποίθησης, που κατοχυρώνεται από το Άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ) καθώς και από το Σύνταγμα της Νότιας Κορέας.

Ως Συμβαλλόμενο Κράτος στο ΔΣΑΠΔ, η Νότια Κορέα υποχρεούται να παρέχει στους αντιρρησίες συνείδησης μια γνήσια πολιτική εναλλακτική στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, η οποία να μην συνιστά διάκριση και να μην είναι τιμωρητική. Παρότι προσδοκούμε η Κυβέρνησή σας να λάβει μέτρα για τον τερματισμό της πρακτικής της φυλάκισης νέων ανδρών απλά εξαιτίας των πεποιθήσεών τους, θα θέλαμε επίσης να επιστήσουμε την προσοχή σας σε τρία ζητήματα-κλειδιά για να διασφαλιστεί ότι η νέα νομοθεσία θα είναι σύμφωνη με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 1. Διάρκεια της [εναλλακτικής] υπηρεσίας
Η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας θα πρέπει να είναι συγκρίσιμη με εκείνην της ίδιας της στρατιωτικής θητείας. Εάν η Κυβέρνηση λάβει τη θέση ότι χρειάζεται να είναι μεγαλύτερη – για παράδειγμα, για να εξισορροπήσει βαρύτερα ωράρια εργασίας στον στρατό, όπως τα σαββατοκύριακα και οποιεσδήποτε επακόλουθες εφεδρικές υποχρεώσεις ή άλλα εύλογα και αντικειμενικά κριτήρια – είναι σημαντικό η οποιαδήποτε επιπρόσθετη διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας να δικαιολογείται απόλυτα από αυτούς τους λόγους. Η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη για να δοκιμάζει τη γνησιότητα της συνείδησης ή άλλης προσωπικής πεποίθησης του ατόμου, ούτε να ανέρχεται σε τιμωρία για την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία της συνείδησης.
 1. Μορφή της [εναλλακτικής] υπηρεσίας
Αντί να προβλέπεται μόνο ένας συγκεκριμένος τύπος υπηρεσίας, θα πρέπει να διατίθενται στους αντιρρησίες συνείδησης διαφορετικές μορφές εναλλακτικής υπηρεσίας, συμβατές με τους λόγους της αντίρρησης συνείδησης του ατόμου. Αυτές θα πρέπει να είναι υπηρεσίες πολιτικού χαρακτήρα, προς το δημόσιο συμφέρον και όχι τιμωρητικού χαρακτήρα ή που να συνιστούν διάκριση εξαιτίας της φύσης ή των συνθηκών τους. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει παράσχει παραδείγματα συνθηκών εναλλακτικής υπηρεσίας που είναι «τιμωρητικής φύσης», συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης εκπλήρωσης τέτοιων υπηρεσιών εκτός των τόπων μόνιμης κατοικίας, παροχή μισθών κάτω από το όριο επιβίωσης για όσους καλούνται να εργαστούν σε κοινωνικές οργανώσεις, και περιορισμοί στην ελευθερία μετακίνησης των εν λόγω ατόμων.
 1. Πολιτικός έλεγχος
Η εναλλακτική υπηρεσία δεν θα πρέπει να βρίσκεται υπό στρατιωτικό έλεγχο. Θα πρέπει να είναι πλήρως πολιτική ως προς το περιεχόμενό της, τόσο ως προς την φύση της εργασίας όσο και ως προς την τοποθέτησή της υπό πολιτική διοίκηση. Περαιτέρω, η ευθύνη για την αξιολόγηση της αίτησης για αναγνώριση κάποιου ως αντιρρησία συνείδησης θα πρέπει να δοθεί σε μια πολιτική αρχή πλήρως διαχωρισμένη από το στρατό και να διεξάγεται με έναν τρόπο που θα διασφαλίζει την μέγιστη ανεξαρτησία και αμεροληψία. Η υπαγωγή του οργάνου αξιολόγησης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως εξετάζεται επί του παρόντος, δεν θα ήταν κατάλληλη για αυτόν το λόγο.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι οποιοδήποτε σύστημα ώστε οι αντιρρησίες συνείδησης να αιτούνται και να εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει διαφορετική μεταχείριση των αντιρρησιών συνείδησης με βάση το που και πότε εκδηλώθηκε η συνείδηση ή η βαθιά προσωπική τους πεποίθηση. Η αντίρρησή τους που πηγάζει από θρησκευτικά, ηθικά, ανθρωπιστικά ή άλλα συνειδησιακά κίνητρα μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της στρατιωτικής θητείας. Η δυνατότητα αίτησης για εναλλακτική υπηρεσία θα πρέπει επομένως να είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε στάδιο. Επιπλέον, κανείς από όσους εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία δεν θα πρέπει μελλοντικά να αντιμετωπίζει διακρίσεις ως αποτέλεσμα αυτής. Αυτό σημαίνει ότι η πρόσβαση και η ίση μεταχείριση ως προς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, την εκπαίδευση ή τις ευκαιρίες απασχόλησης, για παράδειγμα, δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από το εάν κάποιος έχει εκπληρώσει στρατιωτική θητεία ή έχει εκπληρώσει εναλλακτική υπηρεσία.

Η Διεθνής Αμνηστία επομένως σας προτρέπει να δεσμευτείτε στα ακόλουθα βήματα:
 • Να προβλέπεται για τους αντιρρησίες συνείδησης να εκπληρώνουν μια κατάλληλη εναλλακτική και μη τιμωρητική υπηρεσία πολιτικού χαρακτήρα και διάρκειας συγκρίσιμης με αυτής της ίδιας της στρατιωτικής θητείας.
 • Να διασφαλιστεί ότι η αναγνώριση των αντιρρησιών συνείδησης και η ίδια η διαχείριση της εναλλακτικής υπηρεσίας θα αναληφθούν από μια πολιτική αρχή πλήρως διαχωρισμένη από τις στρατιωτικές αρχές και οι συνθέσεις της να διασφαλίζουν την μέγιστη ανεξαρτησία και αμεροληψία.
 • Να αποφυλακιστούν άμεσα και άνευ όρων όλα τα άτομα που βρίσκονται φυλακισμένα αποκλειστικά επειδή αρνήθηκαν την στρατιωτική θητεία για λόγους συνείδησης.
 • Να καθαριστούν τα ποινικά μητρώα όλων των καταδικασμένων αντιρρησιών συνείδησης και να τους παρασχεθεί αποτελεσματική επανόρθωση, συμπεριλαμβανομένης κατάλληλης αποζημίωσης.
Ο λαός της Νότιας Κορέας έχει κερδίσει αγώνες εναντίον των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς της ζωής, από την κατοχύρωση δικαιωμάτων των εργατών, έως το να μιλούν ελεύθερα για το πολιτικό σύστημα που επιθυμούν. Προσμένουμε τη στιγμή που η πρακτική του να στέλνονται νεαροί άνδρες στη φυλακή απλά επειδή άσκησαν το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας ή πεποίθησης θα έχει πια οριστικά αποτελέσει ιστορία.

Μετά τιμής

Kumi Naidoo
Γενικός Γραμματέας

Πηγή: Διεθνής Αμνηστία 

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ που θα επισκεφθεί την Ερυθραία θα πρέπει να απαιτήσει ενέργειες για το απαράδεκτο φαινόμενο των αυθαίρετων κρατήσεωνΟ Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για Αφρικανικές Υποθέσεις Τίμπορ Νάγκι, κατά την επίσκεψή του στην Ερυθραία τις επόμενες ημέρες, θα πρέπει να απαιτήσει την αποφυλάκιση όλων όσων κρατούνται αποκλειστικά επειδή άσκησαν τα δικαιώματά τους στην ελευθερία έκφρασης και πεποίθησης, συμπεριλαμβανομένης της Ciham Ali που έχει επίσης αμερικανική υπηκοότητα, δήλωσε η Διεθνής Αμνηστία.

Η Ciham Ali συνελήφθη το 2012, όταν ήταν 15 ετών, επειδή προσπάθησε να φύγει από τη χώρα κατά παραβίαση της πολιτικής της Ερυθραίας για την εθνική θητεία. Κρατείται χωρίς επικοινωνία με τον έξω κόσμο και η οικογένειά της δεν την έχει δει ή ακούσει από τότε.

«Ο Υφυπουργός Νάγκι θα πρέπει να τονίσει την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι οικτρές επιδόσεις της Ερυθραίας στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θα έχει καλύτερη ευκαιρία να το κάνει πέρα από αυτήν την επίσκεψη», δήλωσε η Joan Nyanyuki, Διευθύντρια της Διεθνούς Αμνηστίας για την Ανατολική Αφρική, το Κέρας και τις Μεγάλες Λίμνες.

«Στη κορυφή της ατζέντας του θα πρέπει να τεθεί ο τρομακτικός αριθμός κρατουμένων συνείδησης που κρατούνται αυθαίρετα στη χώρα απλά επειδή εκφέρουν την άποψή τους. Χιλιάδες άνθρωποι όπως η Ciham Ali σαπίζουν στις φυλακές της Ερυθραίας απλά επειδή άσκησαν τα δικαιώματά τους, χωρίς ποτέ να κατηγορηθούν ή να δικαστούν για οποιοδήποτε έγκλημα.

«Τα τελευταία έξι χρόνια, η οικογένεια της Ciham έχει στερηθεί την αγαπημένη της κόρη αλλά δεν έχει χάσει την ελπίδα να την ξαναδεί. Ο Υφυπουργός Νάγκι θα πρέπει να πάρει αποφασιστικές πρωτοβουλίες ώστε να πιέσει για την άμεση και άνευ όρων αποφυλάκιση τόσο της Ciham όσο και όλων όσων κρατούνται σε όλη τη χώρα αποκλειστικά εξαιτίας της ειρηνικής άσκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους».

Ο Υφυπουργός Νάγκι θα πρέπει επίσης να καλέσει τις αρχές της Ερυθραίας να τερματίσουν την πρακτική της επ’ αόριστον στράτευσης στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εθνικής θητείας και να απολύσουν άμεσα όσους έχουν υπηρετήσει περισσότερο από τους 18 μήνες που προβλέπει η νομοθεσία.

Θα πρέπει επίσης να υπενθυμίσει στις αρχές να διασφαλίσουν ότι στο σύστημα εθνικής θητείας θα προβλέπεται η αντίρρηση συνείδησης περιλαμβάνοντας την επιλογή εκπλήρωσης μιας κατάλληλης, μη τιμωρητικής εναλλακτικής υπηρεσίας.

 Πηγή: Διεθνής Αμνηστία

Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ: Άμεση ανάγκη τερματισμού των εις βάρος τους παραβιάσεωνΗ πρόσφατη συνάντηση αντιπροσωπείας του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας με τον ΑΝΥΕΘΑ, κ. Παναγιώτη Ρήγα, ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη εναρμόνισης της στρατολογικής νομοθεσίας, και ιδιαίτερα των διατάξεων περί αντιρρησιών συνείδησης, με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Ελλάδα δέχεται διαρκώς διεθνείς επικρίσεις, συστάσεις ή και καταδίκες για τις σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αντιρρησιών συνείδησης. Μόνο την τελευταία τριετία, κατά τη διάρκεια δηλαδή της θητείας της παρούσας κυβέρνησης, ζητήματα αντιρρησιών έχουν θέσει η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, διάφορα κράτη στο πλαίσιο της Οικουμενικής Περιοδικής Αξιολόγησης από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για την ελευθερία θρησκείας ή πεποίθησης, το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που καταδίκασε την Ελλάδα στην υπόθεση Παπαβασιλάκη.

Τιμωρητική λογική

Ένα πρωταρχικό ζήτημα είναι ο τιμωρητικός χαρακτήρας της σημερινής εναλλακτικής υπηρεσίας. Καταρχάς η διάρκειά της σήμερα για τους υπόχρεους πλήρους θητείας είναι 15 μήνες έναντι 9 μηνών στρατιωτικής θητείας που υπηρετεί η συντριπτική πλειονότητα των στρατευσίμων, δηλαδή τιμωρητική σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά, ενώ σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι ίσης διάρκειας με τη στρατιωτική θητεία. Όμως, οι αντιρρησίες συνείδησης υφίστανται και περαιτέρω διακρίσεις, όπως ότι η νομοθεσία απαγορεύει να υπηρετήσουν στην περιφέρεια του τόπου κατοικίας τους, μια απαγόρευση που δεν ισχύει για όσους υπηρετούν στρατιωτική θητεία. Υφίστανται επίσης παραβιάσεις οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, αφού δεν τους παρέχονται τα απαραίτητα· τους δίνεται μόνο στέγη και τροφή από το δημόσιο φορέα όπου υπηρετούν ή αν αυτός αδυνατεί, μόνο τότε τους καταβάλλεται το ποσό των 223,53 ευρώ το μήνα, που είναι προφανώς ανεπαρκές δεδομένης και της ανάγκης καταβολής ενοικίου, όταν ακόμα και ο υπερδιπλάσιος κατώτατος μισθός έχει κριθεί ανεπαρκής από την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα.

Σημαντικές διακρίσεις υφίστανται και οι αντιρρησίες συνείδησης μεγάλης ηλικίας, όχι μόνο γιατί πέρυσι η ελάχιστη ηλικία για τη δυνατότητα εξαγοράς για τους ενόπλως υπηρετούντες μειώθηκε στα 33 έτη, ενώ για τους αντιρρησίες παρέμεινε στα 35, αλλά κυρίως γιατί καλούνται να καταβάλουν χιλιάδες ευρώ παραπάνω για να εξαγοράσουν την ίδια υποχρέωση, όταν και η ελάχιστη διάρκεια εναλλακτικής υπηρεσίας είναι διπλάσια σε σχέση με τον στρατό —40 ημέρες έναντι 20.

Προβληματική διαδικασία εξέτασης

Άλλο κομβικό πρόβλημα είναι η διαδικασία εξέτασης της αίτησης για να αναγνωριστεί κάποιος ως αντιρρησίας συνείδησης και να του δοθεί η δυνατότητα να υπηρετήσει έστω αυτή την τιμωρητική εναλλακτική υπηρεσία. Όσοι δεν είναι Μάρτυρες του Ιεχωβά, καλούνται σε αυτοπρόσωπη εξέταση (διαδικασία που έχει αμφισβητηθεί τόσο από τον Συνήγορο του Πολίτη όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) από μια πενταμελή επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν και δύο στρατιωτικοί, η οποία γνωμοδοτεί στον (Αναπληρωτή) Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ενώ με βάση τα διεθνή πρότυπα θα πρέπει η διαδικασία να τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο πολιτικών αρχών, δηλαδή εκτός ΥΠΕΘΑ, σε μια επιτροπή αμιγώς πολιτικής σύνθεσης.

Βαριές συνέπειες της ανυποταξίας

Πέραν των πρωταρχικών παραβιάσεων του δικαιώματος στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, και των διακρίσεων, πολλοί αντιρρησίες συνείδησης κηρύσσονται ανυπότακτοι με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν και επιπλέον παραβιάσεις. Πρόκειται, κυρίως, για όσους αρνούνται την τιμωρητική εναλλακτική υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των ολικών αρνητών στράτευσης, αλλά και για άλλες περιπτώσεις που καταλήγουν ανυπότακτοι, όπως αντιρρησίες που αδίκως δεν αναγνωρίζονται ως τέτοιοι, λόγω της προβληματικής διαδικασίας εξέτασης, αντιρρησίες που αναγνωρίζονται, αλλά αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις τιμωρητικές συνθήκες και εγκαταλείπουν την εναλλακτική ή όσοι υποπίπτουν σε κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα με αποτέλεσμα να τους αφαιρείται η ιδιότητα του αντιρρησία συνείδησης. Ως ανυπότακτοι συλλαμβάνονται, δικάζονται από στρατοδικεία, παρότι πολίτες και δη αντιρρησίες συνείδησης, κάτι που αποτελεί παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, και συνήθως καταδικάζονται σε ποινές φυλάκισης έως 2 ετών, συχνά πάντως με αναστολή και εξαγοράσιμες. Ωστόσο, συνεχίζουν να καλούνται να στρατευθούν και έτσι τιμωρούνται ξανά και ξανά με ποινές φυλάκισης και αλλεπάλληλα πρόστιμα 6.000 ευρώ, κάτι που συνιστά, μεταξύ άλλων, παραβίαση της αρχής ότι δεν μπορεί να τιμωρείται κάποιος επανειλημμένα για το ίδιο αδίκημα. Ενίοτε, δε, δικάζονται ερήμην, χωρίς να έχουν λάβει πραγματικά γνώση.
Δεδομένης της σωρείας παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να σταματήσουν άμεσα οι διώξεις και να ακυρωθούν όλες οι μέχρι τώρα επιβληθείσες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Ενώ όσοι υπέστησαν σοβαρές παραβιάσεις θα πρέπει να τύχουν αποκατάστασης.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η σοβαρή εκκρεμότητα για κατοχύρωση του δικαιώματος στην αντίρρηση συνείδησης και μετά την κατάταξη, συμπεριλαμβανομένων εθελοντών/επαγγελματιών στρατιωτικών, όπως και σε καιρό πολέμου.

Γιώργος Καρατζάς
Μέλος του Ελληνικού Τμήματος
της Διεθνούς Αμνηστίας

Πηγή: Εποχή 

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018

Συνάντηση της διεθνούς αμνηστίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας σχετικά με τους αντιρρησίες συνείδησης

Ενόψει των  ενδεχόμενων τροποποιήσεων της στρατολογικής νομοθεσίας, αντιπροσωπεία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιώτη Ρήγα, ζητώντας του να λάβει υπόψη στο νέο νόμο τις σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αντιρρησιών συνείδησης, όπως έχουν επισημανθεί στο πλαίσιο τουλάχιστον έξι ευρωπαϊκών ή διεθνών φορέων (ΟΗΕ), την τελευταία τριετία. Οι εκπρόσωποι της Διεθνούς Αμνηστίας κατέθεσαν αναλυτικό υπόμνημα για τις ανάγκες εναρμόνισης διαφόρων διατάξεων σχετικά με τους αντιρρησίες συνείδησης, με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι συστάσεις που υποβλήθηκαν αφορούν, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για:
 • άρση της τιμωρητικής φύσης της εναλλακτικής υπηρεσίας και των διακρίσεων που υφίστανται οι αντιρρησίες συνείδησης ως προς τη διάρκεια, τον τόπο εκπλήρωσης, τις απαραίτητες παροχές και καλύψεις δαπανών μετακίνησης, κ.α..
 • μεταφορά της εξέτασης των αιτήσεων για καθεστώς εναλλακτικής υπηρεσίας υπό τον πλήρη έλεγχο πολιτικών αρχών (δηλ. εκτός ΥΠΕΘΑ) και σε μια επιτροπή αμιγώς πολιτικής σύνθεσης
 • παύση των παραβιάσεων του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη (δίκες αντιρρησιών συνείδησης από στρατοδικεία, επανειλημμένες τιμωρίες, ερήμην καταδίκες)
 • άρση των διακρίσεων εις βάρος των αντιρρησιών συνείδησης μεγάλης ηλικίας (ποσό εξαγοράς, ελάχιστη διάρκεια εναλλακτικής υπηρεσίας κ.α.)
 • κατοχύρωση του δικαιώματος στην αντίρρηση συνείδησης και μετά την κατάταξη, συμπεριλαμβανομένων εθελοντών/επαγγελματιών στρατιωτικών, όπως και σε καιρό πολέμου.
 • παύση διώξεων και άρση των μέχρι τώρα ποινικών και διοικητικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα σε αντιρρησίες συνείδησης (συμπεριλαμβανομένων των ολικών αρνητών στράτευσης) κατά παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
Ως Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα των αντιρρησιών συνείδησης και θα παρακολουθούμε από κοντά τις οποιεσδήποτε νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Πηγή: Διεθνής Αμνηστία

Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

Ένα λαμπρότερο μέλλον: γιατί οι αντιρρησίες συνείδησης στην Νότια Κορέα μπορούν να ονειρεύονται ξανά
«Ονειρευόμουν αυτήν την ημέρα αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα ερχόταν τόσο γρήγορα», μου είπε ο Σονγκ Ιν-χο τον περασμένο μήνα, μετά από μια απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Νότιας Κορέας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό της φυλάκισης των αντιρρησιών συνείδησης στη χώρα.
Η ευχή του μπορεί σύντομα να πραγματοποιηθεί. Μετά την απόφαση, η κυβέρνηση θα πρέπει να θεσπίσει εναλλακτική υπηρεσία πολιτικής φύσης για τους αντιρρησίες συνείδησης, και οι νομοθέτες υποχρεούνται να αλλάξουν την νομοθεσία έως τα τέλη του 2019.

Ονειρευόμουν αυτήν την ημέρα αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα ερχόταν τόσο γρήγορα
— Αντιρρησίας συνείδησης Σονγκ Ιν-χο 

Ωστόσο, η απόφαση δεν ήρθε αρκετά γρήγορα για τον Ιν-χο. Παρά την προθυμία του να υπηρετήσει το κοινωνικό σύνολο, πέρασε 14 μήνες στη φυλακή επειδή αρνήθηκε την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για λόγους συνείδησης, προτού αποφυλακιστεί τον Αύγουστο του 2016.

Ισόβια

Ο Ιν-χο είναι ένας από τους εκατοντάδες Νοτιοκορεάτες, οι περισσότεροι εικοσάρηδες, που φυλακίζονται κάθε χρόνο επειδή αντιτίθενται στη στρατιωτική θητεία λόγω των πεποιθήσεών τους. Αντιμετωπίζουν ένα απίστευτο δίλημμα: είτε να υπηρετήσουν στον στρατό ενάντια στη συνείδησή τους, είτε να πάνε φυλακή.

Απόβλητοι της κοινωνίας και βεβαρημένοι με ποινικά μητρώα, πολλοί αντιμετωπίζουν οικονομικά και κοινωνικά μειονεκτήματα που διαρκούν πολύ περισσότερο από την συνήθη 18μηνη φυλάκιση. Πολύ συχνά, τα ποινικά τους μητρώα μπορεί να οδηγήσουν σε μια «ισόβια καταδίκη» - ένα ισόβιο κοινωνικό στίγμα και μειονεκτήματα.

Πρωτοσυνάντησα τον Ιν-χο το 2014 καθώς έκανα έρευνα για τους αντιρρησίες συνείδησης στην Νότια Κορέα. Όλα αυτά τα χρόνια, υποστηρικτές της Διεθνούς Αμνηστίας, μαζί με άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, πραγματοποιούν εκστρατείες για τον τερματισμό της ποινικοποίησης των αντιρρησιών συνείδησης στην Νότια Κορέα. Αναδείξαμε την κατάσταση μέσα από ατομικές περιπτώσεις και παρείχαμε νομική γνωμοδότηση στο Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας.

Αυτή η δουλειά βοήθησε στο να δοθεί η απαραίτητη προσοχή στο ζήτημα, τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς. Η εκστρατεία υπογράμμισε την παγκόσμια δύναμη της Αμνηστίας, με υποστηρικτές από περισσότερες από 100 χώρες ανά τον κόσμο να καλούν τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να τερματίσει τα δεινά αυτών των νέων ανδρών.Οι προσπάθειές μας για θεσμική πίεση και η διεθνής αλληλεγγύη ενισχύθηκαν από εκκλήσεις ειδικών των Ηνωμένων Εθνών. Τον Νοέμβριο του 2015, έξι μήνες μετά την έναρξη της εκστρατείας μας, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για μια ακόμη φορά κάλεσε την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας να «αποφυλακίσει άμεσα όλους τους αντιρρησίες συνείδησης που είναι καταδικασμένοι σε ποινές φυλάκισης εξαιτίας της άσκησης του δικαιώματός τους να απαλλαγούν από την στρατιωτική θητεία».

Ακόμα θυμάμαι τα λόγια του Μπαέκ Τζονγκ-κεόν, που μου έστειλε ένα γράμμα ενώ βρισκόταν υπό κράτηση το 2016. Του είχαν αφαιρέσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του δικηγόρου εξαιτίας του ποινικού του μητρώου επειδή ήταν αντιρρησίας συνείδησης. Μου έγραψε: «Στη διάρκεια των αγώνων μου, η βοήθεια της Αμνηστίας είναι ένα αξιομνημόνευτο γεγονός για μένα. Κάθε προσπάθεια και κάθε απόπειρα μοιάζουν μάταιες εκείνη την εποχή, αλλά κάνουν μια μικρή κίνηση, και τελικά οι κινήσεις συσσωρεύονται και φέρνουν την αλλαγή».

Ώρα για δράση

Η κυβέρνηση θα πρέπει τώρα να δράσει. Αυτή η απόφαση παρέχει στις αρχές της Νότιας Κορέας μια ευκαιρία για τερματισμό αυτής της σοβαρής παραβίασης του δικαιώματος στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας που κατοχυρώνεται στο Άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Κατά το διεθνές δίκαιο, οι αντιρρησίες συνείδησης δεν θα πρέπει να υφίστανται καμία ποινική ή άλλη τιμωρία.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν ακόμα πολλά αναπάντητα ερωτήματα για τις αρχές της Νότιας Κορέας. Ποιος θα κρίνει εάν κάποιος δικαιούται να κάνει εναλλακτική υπηρεσία και μέσα από τι είδους διαδικασία; Θα διασφαλίζεται ότι η εναλλακτική υπηρεσία θα υπάγεται σε πολιτικό, μη στρατιωτικό, έλεγχο; Μπορούν οι αρχές να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν θα έχει επιπτώσεις επειδή ζητά εναλλακτική υπηρεσία; Θα διαγραφούν τα ποινικά μητρώα των αντιρρησιών συνείδησης που έχουν ήδη καταδικασθεί;

Καθώς περιμένουμε την κυβέρνηση να δράσει, η αλλαγή ήδη συμβαίνει σε άλλο επίπεδο. Από το 2015, τα κατώτερα δικαστήρια έχουν συχνά αθωώσει αντιρρησίες συνείδησης, με πάνω από 80 αντιρρησίες συνείδησης να έχουν απαλλακτικές αποφάσεις.

Υπάρχουν πολλά να γιορτάσει κανείς για την πολυαναμενόμενη απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Ωστόσο, το Δικαστήριο έκρινε επίσης ότι η Πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την Στρατιωτική Θητεία, που φυλακίζει εκείνους που αδικαιολόγητα αποτυγχάνουν να καταταγούν, δεν παραβιάζει το Σύνταγμα. Η Πράξη για την Στρατιωτική Θητεία παραμένει αμετάβλητη και, τουλάχιστον προς το παρόν, οι αντιρρησίες συνείδησης ακόμα μπορεί να φυλακιστούν.

Η προσοχή στρέφεται τώρα στο Ανώτατο Δικαστήριο, που προγραμματίζεται να έχει μια ανοιχτή συνεδρίαση στις 30 Αυγούστου του 2018 σχετικά με την τιμωρία εκείνων που αρνούνται την στρατιωτική θητεία για λόγους συνείδησης.

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα στο Ανώτατο Δικαστήριο, υπάρχει μόνο ένας δρόμος για την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας: θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις διεθνείς της υποχρεώσεις χωρίς καθυστέρηση, να θεσπίσει μια γνήσια πολιτική εναλλακτική στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και να αποφυλακίσει όλους τους αντιρρησίες συνείδησης των οποίων οι ζωές καταστρέφονται από την φυλάκιση.

Ο Ιν-χο μου είπε μετά την πρόσφατη απόφαση: «Τα όνειρά μου είχαν μπει στη άκρη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μου – επειδή γνώριζα ότι δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εξαιτίας του ποινικού μου μητρώου. Ίσως τώρα να μπορώ να ανακτήσω τα όνειρά μου».
Είναι καιρός οι αρχές της Νότιας Κορέας να διασφαλίσουν ότι όλοι οι αντιρρησίες συνείδησης θα μπορούν να κάνουν ξανά όνειρα.

Πηγή: Διεθνής Αμνηστία

Νότια Κορέα: οι αρχές θα πρέπει να σταματήσουν να ποινικοποιούν τους αντιρρησίες συνείδησης μετά την απόφαση ορόσημο του Συνταγματικού Δικαστηρίου

Σχολιάζοντας την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Νότιας Κορέας σχετικά με την στρατιωτική θητεία και τους αντιρρησίες συνείδησης, η Χιρόκα Σότζι, Ερευνήτρια Ανατολικής Ασίας της Διεθνούς Αμνηστίας, δήλωσε:

«Με αυτήν την απόφαση το Συνταγματικό Δικαστήριο έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι η αντίρρηση συνείδησης στην στρατιωτική θητεία είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Η κυβέρνηση θα πρέπει να εφαρμόσει την απόφαση του δικαστηρίου και να θεσπίσει μια κατάλληλη εναλλακτική πολιτική υπηρεσία ώστε στο μέλλον οι νεαροί άνδρες να μην τιμωρούνται εξαιτίας της συνειδησιακής τους αντίρρησης».

Περισσότεροι από διακόσιοι νεαροί παραμένουν φυλακισμένοι και χιλιάδες άλλοι άνδρες έχουν ποινικά μητρώα λόγω αντίρρησης συνείδησης. Είναι εξαιρετικά απογοητευτικό ότι το δικαστήριο αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει την κληρονομιά της φυλάκισης εκείνων που αρνήθηκαν τη στρατιωτική θητεία για λόγους συνείδησης.

«Η αντίρρηση συνείδησης δεν είναι έγκλημα και καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει περαιτέρω. Τα ποινικά μητρώα όλων των αντιρρησιών συνείδησης θα πρέπει να διαγραφούν και εκείνοι οι νεαροί που παραμένουν και υποφέρουν στην φυλακή θα πρέπει να αποφυλακιστούν άμεσα και χωρίς όρους».

Πληροφορίες υποβάθρου

Το 2014, η Διεθνής Αμνηστία, μαζί με τις οργανώσεις Friends World Committee for Consultation (Κουακέροι), International Commission of Jurists, International Fellowship of Reconciliation, και War Resisters’ International, υπέβαλαν υπόμνημα στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Νότιας Κορέας για το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης.

Το υπόμνημα δήλωνε ότι ένα σύστημα υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας που δεν προβλέπει τίποτα για όσους είναι αντιρρησίες συνείδησης ισοδυναμεί με αδικαιολόγητη παρέμβαση στο δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης συνείδησης και θρησκείας ή πεποίθησης και επομένως δεν είναι συμβατό με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πηγή: Διεθνής Αμνηστία 

Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Νότια Κορέα: τα σχέδια για θέσπιση εναλλακτικής υπηρεσίας για τους αντιρρησίες συνείδησης θα πρέπει να υλοποιηθούν

Η Διεθνής Αμνηστία καλωσορίζει την απόφαση της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας να εξετάσει σχέδια για θέσπιση μιας εναλλακτικής στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Παρότι αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει από καιρό, πρόκειται για ένα μέτρο που χρειάζεται επειγόντως για να τερματιστούν δεκαετίες παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τους Μάρτυρες του Ιεχωβά, τα τελευταία 60 χρόνια σχεδόν 20 χιλιάδες αντιρρησίες συνείδησης έχουν φυλακιστεί στη Νότια Κορέα απλά επειδή άσκησαν την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας ή πεποίθησης. Κατά το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να υπηρετήσει στρατιωτική θητεία για λόγους συνείδησης ή βαθιάς προσωπικής πεποίθησης, χωρίς να υποστεί οποιαδήποτε νομική, σωματική ή διοικητική τιμωρία.

Η τωρινή απόφαση της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας ανακοινώθηκε στο πλαίσιο ενός ευρύτερου εθνικού σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα έτη 2018-2022. Αυτή η απόφαση λαμβάνεται στη θέση τριών νομοσχεδίων που εκκρεμούν στην Εθνοσυνέλευση, για θέσπιση μιας εναλλακτικής υπηρεσίας για τους αντιρρησίες συνείδησης.

Παρότι υπάρχουν κάποια προγράμματα εναλλακτικής θητείας στην Νότια Κορέα, δεν είναι συμβατά με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς δεν είναι πολιτικής φύσης. Αντίθετα, τα διαχειρίζεται ο στρατός και περιλαμβάνουν τέσσερεις εβδομάδες βασικής ένοπλης εκπαίδευσης.
Με περισσότερους από 238 αντιρρησίες συνείδησης να βρίσκονται σήμερα στη φυλακή, η Διεθνής Αμνηστία καλεί τον Πρόεδρου Moon Jae-in και την κυβέρνησή του να επισπεύσουν τη εφαρμογή της απόφασης.[i] Θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να επιτευχθεί πλήρως και χωρίς οποιαδήποτε αχρείαστη καθυστέρηση ο στόχος της θέσπισης μιας εναλλακτικής υπηρεσίας γνήσιας πολιτικής φύσης.

Το 2007, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του Προέδρου Roh Moo-hyun, η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας είχε κάνει μια παρόμοια ανακοίνωση ότι θα θέσπιζε μια τέτοια εναλλακτική υπηρεσία το 2009. Ωστόσο, αφότου ο Πρόεδρος Lee Myung-bak ήρθε στην εξουσία, η κυβέρνησή του ανακοίνωσε το 2008 ότι το σχέδιο είχε ανασταλεί επ’ αόριστον, επικαλούμενη έλλειψη υποστήριξης από την κοινωνία.

Η Διεθνής Αμνηστία επισημαίνει ακόμα ότι ένας αυξανόμενος αριθμός κατώτερων δικαστηρίων κρίνουν υπέρ των ανδρών που έχουν αρνηθεί την στρατιωτική θητεία για λόγους συνείδησης. Ωστόσο, μια απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου που θα εξετάζει την νομιμότητα της αντίρρησης συνείδησης, ακόμα εκκρεμεί.[ii] Οι δίκες περίπου εννιακοσίων, σύμφωνα με εκτιμήσεις, υποθέσεων αντιρρησιών συνείδησης έχουν αναβληθεί αναμένοντας αυτήν την απόφαση.[iii]

Το δίλημμα στράτευση ή φυλακή που αντιμετωπίζουν οι αντιρρησίες συνείδησης θα πρέπει να τερματιστεί και αυτή η κίνηση για μια νομοθετική πρόβλεψη ώστε να υπηρετούν μια κατάλληλη μη τιμωρητική εναλλακτική υπηρεσία γνήσια πολιτικού χαρακτήρα είναι ένα κρίσιμο βήμα για να επιτευχθεί αυτό. Μπορεί επίσης να μειώσει τον κοινωνικό στιγματισμό των αντιρρησιών συνείδησης στη Νότια Κορέα, που έχει υπάρξει ένα τεράστιο εμπόδιο στις προσπάθειές τους να αναζητήσουν εργασία μετά τη ζωή στη φυλακή.

Η κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να αποφυλακίσει άμεσα και χωρίς όρους όλα τα άτομα που βρίσκονται φυλακισμένα μόνο επειδή αρνήθηκαν τη στρατιωτική θητεία για λόγους συνείδησης. Απαιτούνται πραγματικές δράσεις τώρα από την κυβέρνηση για να εκπληρώσει την υποχρέωσή της να υποστηρίξει τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 
[i] Αυτός ο αριθμός υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία που παρείχαν στη Διεθνή Αμνηστία οι Μάρτυρες του Ιεχωβά και ο Κόσμος χωρίς Πόλεμο.
[ii] Βλ. Amicus Curiae opinion submitted to the Constitutional Court of Korea, Amnesty International, Friends World Committee for Consultation (Quakers), the International Commission of Jurists, the International Fellowship of Reconciliation, and War Resisters’ International, The Right to Conscientious Objection to Military Service, 1 September 2014, AI Index: POL 31/001/2014.
[iii] Yoo Hwan-gu, ‘Constitutional court ruling on conscientious objection in 7th year, 900 cases awaiting trial, verdict’, Korea Times, 7 May 2018, www.hankookilbo.com/v/589c60480083453788dc7d79333c4e53 (στα Κορεατικά).

Πηγή: Διεθνής Αμνηστία