Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

ΤΟΥΡΚΙΑ: ΑΚΤΙΒΙΣΤΗΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΕΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Αντιρρησίας συνείδησης αποφυλακίζεται αλλά εξακολουθεί να διώκεται

Στις 6 Μαρτίου ο αντιρρησίας συνείδησης Μουράτ Κανατλί αφέθηκε ελεύθερος μετά από την συμπλήρωση 10 ημερών φυλάκισης, καθώς είχε κριθεί ως ένοχος για «μη συμμόρφωση με την κλήση για επιστράτευση» , ως αποτέλεσμα της άρνησης του να λάβει μέρος στην στρατιωτική εκπαίδευση. Αντιμετωπίζει δύο επιπλέον κατηγορίες κάτω από την ίδια ενότητα του νόμου περί Κινητοποίησης (Αρ. 17/1980 )

Ο Μουράτ Κανατλί διακήρυξε την αντίρρηση συνείδησής του το 2009, έχοντας προηγουμένως ολοκληρώσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία του. Αρνήθηκε να λάβει μέρος στην ετήσια υποχρεωτική στρατιωτική εκπαίδευση το 2009, το 2010 και το 2011, οπότε υπάρχουν τρεις διώξεις εναντίον του. Καταδικάστηκε στις 25 Φεβρουαρίου σχετικά με την άρνησή του να λάβει μέρος στις υποχρεωτικές στρατιωτικές εκπαιδευτικές ασκήσεις το 2009. Η συμμετοχή στην ετήσια στρατιωτική εκπαίδευση απαιτείται από το Νόμο περί Επιστράτευσης (Νο 17/1980) στο τμήμα της βόρειας Κύπρου. Αντιμετωπίζει ακόμα άλλες δύο κατηγορίες εξαιτίας της άρνησής του να συμμετάσχει στην στρατιωτική εκπαίδευση το 2010 και το 2011.

Το 2011 ο Μουράτ Κανατλί προσέφυγε κατά της δίωξής του στο Συνταγματικό Δικαστήριο στη βάση του ότι ήταν αντισυνταγματική. Τον Οκτώβριο του 2013 το Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση του Μουράτ Κανατλί για λόγους έλλειψης εσωτερικής νομικής βάσης για το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο Νόμος περί Στρατιωτικής Θητείας (No 59/2000) που απαιτεί υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και ο Νόμος περί Επιστράτευσης ήταν συνταγματικοί.
Μιλώντας με τη Διεθνή Αμνηστία , ο Μουράτ Κανατλί ευχαρίστησε όλους όσους ανέλαβαν δράση, ζητώντας την απελευθέρωση του . «Αυτή η ενέργεια ήταν πολύ σημαντική για να δείξει στις αρχές της βόρειας Κύπρου ότι παρακολουθούνται , ότι εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ανάλογες κατηγορίες στο μέλλον, δεν θα είναι μόνοι τους», είπε .

Παρακαλούμε υπογράψτε την παρακάτω έκκληση προς τον Πρόεδρο Derviş Eroğlu: 

Murat Kanatlı 
Dear President

I am writing to you to express my concern regarding conscientious objector Murat Kanatlı who was imprisoned for 10 days, after a military court in Lefkoşa/Nicosia (territory of northern Cyprus) had found him guilty of ‘noncompliance with the mobilization call’ as a result of his refusal to take part in military training. I would like to state that I consider Murat Kanatlı’s imprisonment for exercising the right to conscientious objection to be a human rights violation.

I urge you to drop the two remaining charges against Mr. Murat Kanatlı immediately under the Law on Mobilization and I also urge you to introduce legislation recognizing the right to conscientious objection to compulsory military service.

Yours sincerely,

=============================

Μουράτ Κανατλί 
Αγαπητέ Πρόεδρε

Σας γράφω για να εκφράσω την ανησυχία μου σχετικά με τον αντιρρησία συνείδησης Μουράτ Κανατλί που είχε φυλακιστεί για 10 ημέρες, καθώς το στρατοδικείο στην Λευκωσία (τμήμα της βόρειας Κύπρου) τον έκρινε ένοχο για «μη συμμόρφωση με την κλήση σε επιστράτευση», ως αποτέλεσμα της άρνησής του να συμμετάσχει σε στρατιωτική εκπαίδευση. Θα ήθελα να δηλώσω πως θεωρώ την φυλάκιση του Μουράτ Κανατλί για την άσκηση του δικαιώματός του στην αντίρρηση συνείδησης ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του.

Σας καλώ να αποσύρετε τις άλλες δύο κατηγορίες που παραμένουν εναντίον του σύμφωνα με το Νόμο περί Επιστράτευσης (Νόμος Νο 17/1980) και να θεσπίσετε νομοθεσία που να αναγνωρίζει το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Με εκτίμηση,

============================

Μπείτε στον ιστότοπο του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας για να υπογράψετε την έκκληση πατώντας εδώ