Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011

Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου αντίκειται στις υποχρεώσεις της Νότιας Κορέας κατά το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων


Διεθνής Αμνηστία

Δημόσια Δήλωση

Index: ASA 25/010/2011

2 Σεπτεμβρίου 2011

Η απόφαση του Συνταγματικού δικαστηρίου αντίκειται στις υποχρεώσεις της Νότιας Κορέας κατά το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Διεθνής Αμνηστία δήλωσε τη βαθιά της απογοήτευση για την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Νότιας Κορέας να αρνηθεί σε άτομα το δικαίωμα της αντίρρησης συνείδησης στη στρατιωτική θητεία, την Τρίτη. Σε μια απόφαση με ψήφους 6 έναντι 2, το Συνταγματικό Δικαστήριο δήλωσε ότι η άρνηση ανάληψης στρατιωτικής υπηρεσίας δεν καλύπτεται από το «δικαίωμα στην ελευθερία της συνείδησης» που προστατεύεται στο Σύνταγμα. Αυτό είναι μια τεράστια οπισθοδρόμηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς αντιβαίνει στις υποχρεώσεις της κυβέρνησης κατά το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να προστατεύει το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, το οποίο περιλαμβάνει το δικαίωμα στη αντίρρηση συνείδησης στη στρατιωτική θητεία.
Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι η αποτυχία της Νότιας Κορέας στο να παράσχει [το δικαίωμα] στην αντίρρηση συνείδησης είναι κατά παράβαση των υποχρεώσεών της κατά το Άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) το οποίο προστατεύει το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.
Εκατοντάδες αντιρρησίες συνείδησης είναι φυλακισμένοι στη Νότια Κορέα και πολλοί άλλοι θα φυλακιστούν εκτός εάν η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας κάνει βήματα για να επανορθώσει αυτήν την κατάσταση.
Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει δηλώσει ότι η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας έχει υποχρέωση να παράσχει αποτελεσματική επανόρθωση για την παραβίαση των δικαιωμάτων των αντιρρησιών συνείδησης, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης και να αποφύγει παρόμοιες παραβιάσεις στο μέλλον. Παρά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Νότιας Κορέας, η Διεθνής Αμνηστία καλεί την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας να συμμορφωθεί με τις διεθνείς της υποχρεώσεις και να τερματίσει την πρακτική της φυλάκισης των αντιρρησιών συνείδησης. Η οργάνωση καλεί περαιτέρω την Εθνοσυνέλευση να εναρμονίσει την εθνική νομοθεσία με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα διεθνή πρότυπα εισάγοντας προβλέψεις για την αντίρρηση συνείδησης στη στρατιωτική θητεία, συμπεριλαμβανομένης της αποποινικοποίησης της αντίρρησης συνείδησης και της διασφάλισης ότι η εναλλακτική θητεία είναι γνήσιου πολιτικού χαρακτήρα, μη τιμωρητική και υπό πολιτικό έλεγχο και διάρκειας συγκρίσιμης με αυτήν της στρατιωτικής θητείας. Τα δικαιώματα στην ελευθερία της συνείδησης και την ελευθερία της θρησκείας ενυπάρχουν στα Άρθρα 19 και 20 αντιστοίχως του Συντάγματος της Νότιας Κορέας. Στις 11 Νοεμβρίου 2010 το Συνταγματικό Δικαστήριο συνεκλήθη για την ακρόαση της υπόθεσης που εξέτασε τη συνταγματικότητα του Άρθρου 15(8) του Νόμου Εγκαθίδρυσης της Εφεδρικής Δύναμης της Πατρίδας και του Άρθρου 88(1)-1 του Νόμου Ενόπλων Θητειών και εάν αυτά τα άρθρα παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ελευθερία της συνείδησης.
Η Διεθνής Αμνηστία υπέβαλε υπόμνημα στο Δικαστήριο σημειώνοντας: «Το βάρος των διεθνών προτύπων και της καθοδήγησης από τη νομολογία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων… υποστηρίζει την προστασία της αντίρρησης συνείδησης στη στρατιωτική θητεία σύμφωνα με το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, συνείδησης και θρησκείας ιδιαίτερα όπως παρέχεται στο Άρθρο 18 του ICCPR».